Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Oriptan® (sumatriptan) [receptfritt läkemedel] från 18 år vid akut behandling av migränanfall, med eller utan aura. Tabletter 50 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar. Använd inte Oriptan utan att rådfråga läkare om du har hjärt-kärlsjukdomar eller högt blodtryck. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2013-02-28. För ytterligare information se www.fass.se.  .