Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen.

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Om migrän

Vad är migrän?

Migrän karaktäriseras av attacker av svår huvudvärk som ofta går ut över ens vardagliga aktiviteter.

Vanligaste symtomen på migrän (1): 

 • Dunkande/pulserande huvudvärk som är medelsvår till svår i intensitet
 • Ofta ensidig men kan även vara dubbelsidig eller flytta från en sida till den andra
 • Varar cirka fyra timmar till tre dygn
 • Förvärras av fysisk aktivitet och/eller huvudskakningar
 • Kan föregås av förkänningar, s.k. aura
 • Ljud-/ljuskänslighet
 • Illamående och/eller kräkningar
 • Lindras av vila

Andra symtom kan förekomma och varje persons upplevelse är individuell. Man behöver inte ha alla dessa symtom för att ha migrän. Om du känner igen några dessa symtom ska du kontakta din läkare för att få rätt diagnos.

Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som kan drabba alla men ofta är ärftlig. Migrän drabbar nästan var femte kvinna och var tionde man. Migrän kan vara mycket olika för olika personer, förekomma olika ofta och länge. Ett anfall kan pågå i allt ifrån fyra timmar och upp till tre dygn. Migrän debuterar vanligtvis före 40-års ålder och minskar oftast efter klimakteriet eller efter 60-årsåldern. (2)

Varför får man migrän?

Migrän är ofta ärftligt. Orsaken till migrän är oklar, men man vet att det är ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet som ger upphov till den smärtsamma huvudvärken. Av oklar anledning triggas nervsystemet igång och skickar ut signalsubstanser i blodet som verkar på blodkärlen som omger hjärnan.

I det inledande skedet av migränanfallet drar blodkärlen i hjärnan ihop sig. Hos cirka 15-20 % av migränikerna ger detta förkänningar, s.k. aura, som ofta är synfenomen som ljusblixtar och synbortfall, men även domningar och krypningar kan förekomma. Därefter kommer den andra fasen då blodkärlen vidgas och ger upphov till svår huvudvärk som kan efterföljas av illamående, kräkningar och ljud- och ljuskänslighet. (3)

Migrän utlöses vanligtvis av olika yttre faktorer, s.k. triggerfaktorer. Man är inte heller helt säkert varför dessa utlösande faktorer sätter igång ett migränanfall, men de drabbade kan ofta känna igen vad de gjort just innan anfallet bryter ut och ibland se ett mönster i detta. Om man lär sig att känna igen sina egna utlösande faktorer samt försöker undvika dessa, kan man till viss del förebygga och minska antalet migränattacker.

Exempel på utlösande faktorer kan vara:

 • Stress
 • Hormonella svängningar (t.ex. vid menstruation och p-pilleranvändning)
 • Oregelbunden sömn och kosthållning och viss föda (t.ex. vin, ost och choklad).
 • Det är även vanligt att man får attacken när man slappnar av efter stress, t.ex. efter en stressig dag/vecka eller första dagen på en ledighet.

Hormonrelaterad migrän

Fler kvinnor än män har migrän. En del av detta kan förklaras med de skiftningar i kvinnliga könshormoner som sker under menstruationscykelns gång samt förändringar under kvinnans livsskede. 60 % av kvinnor med migrän anger att de har anfall som är relaterade till deras menstruationscykel. Många kvinnor får sitt första migränanfall i samband med första gången de har mens, eller vid användning av preventivmedel som innehåller hormoner (t.ex. p-piller). Hos många kvinnor försvinner eller lindras besvären under graviditeten och försvinner ofta efter klimakteriet.

Vanligtvis kommer migränanfallet ett par dagar innan eller under det att blödningen startat. Det behöver dock inte vara migrän, många kvinnor får även spänningshuvudvärk i samband med sin menstruation. 

1. www.vardguiden.se februari 2013
2. Svenska Migränförbundets skrift ”Har du huvudvärk?”
    Svenska migränförbundet 2012
3. Läkemedelsguiden 2007, Utgåva 2:1, s.56, Läkemedelsverket